Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky

Akcia Online

Jadro, okrem iných možných významov, predstavuje podstatnú, základnú zložku niečoho, je to podstata, základ, koreň. Monografia skúma existenciu jadra v ústave všeobecne a osobitne v dokumente, ktorý vytvára základ slovenskej spoločnosti a slovenskej štátnosti – v Ústave Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“ alebo „slovenská ústava“).

ISBN
978-80-8155-032-4
EAN kód
9,79E+12
Rok vydania
2014
Počet strán
212
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Vydanie
prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Boris Balog
Bez DPH S DPH
Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky tlačená publikácia 9,17 € 6,41 € 10,08 € 7,05 €
Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky (online)

Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky

Jadro, okrem iných možných významov, predstavuje podstatnú, základnú zložku niečoho, je to podstata, základ, koreň. Monografia skúma existenciu jadra v ústave všeobecne a osobitne v dokumente, ktorý vytvára základ slovenskej spoločnosti a slovenskej štátnosti – v Ústave Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“ alebo „slovenská ústava“).
V tejto súvislosti sa monografia zameriava na vecnú stránku, na matériu a obsah úpravy v slovenskej ústave s cieľom identifikovať v nej jej jadro – jej podstatu, jej základ, jej koreň, bez ktorého by nemohla byť.

Monografia je rozdelená do dvoch základných blokov. Prvý sa venuje nosnej téme materiálneho jadra ústavy, jeho základnému, všeobecnému vymedzeniu a chápaniu, jeho funkciám, explicitnej podobe a tiež implicitnej podobe tohto jadra. Blok monografie venovaný materiálnemu jadru vyúsťuje

do kapitoly o materiálnom jadre slovenskej ústavy. Druhý nosný blok monografie sa venuje ochrane tých ústavných hodnôt, ktoré materiálne jadro vytvárajú. Pri hľadaní odpovede na otázku, kto je/má byť tým správnym ochrancom materiálneho jadra ústavy, monografia postupne ponúkne

ochrancu – parlament, ochrancu – ústavný súd a tiež ochrancu – občanov. Každý orgán verejnej moci má povinnosť chrániť materiálne jadro ústavy, aj keď sa im v práci nebude venovať pozornosť. Ako pri prvom bloku, aj tento vyúsťuje do kapitoly o ochrane materiálneho jadra slovenskej ústavy.

Ukážka