Mzdárska škola Jozefa Mihála

V júli 2018 Vám formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Bratislava 18.07.2018 80,00 € 96,00 €

Mzdárska škola Jozefa Mihála

V júli 2018 Vám formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).(každý deň začiatok o 9:00 a predpokladané ukončenie o 14:30)


 


Prvý deň: Zákonník práce 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca


- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny


- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu


- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí


- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko


- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ 1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku


- zamestnávanie občanov iných členských krajín


- zamestnávanie občanov tretích krajín


- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa 1. Mzdové zvýhodnenia (príplatky)


- Mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu, nadčas


- Dohody a nárok na príplatky


- Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce


- Pracovná pohotovosť


- Vedúci zamestnanci, domácki zamestnanci, práca na smeny 1. Pracovný čas


- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie


- konto pracovného času


- pružný pracovný čas


- práca nadčas, práca vo sviatok


- odpočinok


- ako efektívne organizovať zamestnancom pracovný čas


 


Druhý deň: Zákon o sociálnom poistení 1. Zamestnanec a zamestnávateľ


- základné pojmy, dohody, študenti, dôchodcovia, výnimka dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ 1. SZČO


- kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ 1. Dobrovoľne poistené osoby 1. Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby 1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN


- druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ 1. Špecifiká pri materskom


- podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD


 


Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov 1. Poistenci


- zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia 1. Vymeriavacie základy, príjmy z ktorých sa platí poistné 1. Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016 a od roku 2017

 2. Ročné zúčtovanie

 3. Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov


- daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov 1. Zdanenie príjmov zo závislej činnosti


- zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári... 1. Nezdaniteľné časti základu dane


- na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier 1. Daňový bonus 1. Ročné zúčtovanie dane


- povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí


 


V cene sú zahrnuté aktuálne publikácie Jozefa Mihála, občerstvenie CB a obed.


 Miesto konania:
16. - 18. 07. 2018, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)