Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)

Po ročnej prestávke vám na jeseň 2017 formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Košice 20. -21. -22.11.2017 195,00 € 234,00 €

Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)

Po ročnej prestávke vám na jeseň 2017 formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že „Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak, predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).Prvý deň: Zákonník práce

Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 Závislá práca

 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. zákonníka...
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 Pracovný čas

 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas

 Informácia o pripravovaných leg. zmenáchDruhý deň: Zákon o sociálnom poistení

Zamestnanec a zamestnávateľ

 •  základné pojmy, dohody, študenti, výnimka – dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ

 SZČO

 •  kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ

Dobrovoľne poistené osoby

Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

 •  druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ

Špecifiká pri materskom

 •  podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD


Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov

Poistenci

 •  zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia

Vymeriavacie základy, príjmy, z ktorých sa platí poistné

Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016

Ročné zúčtovanie


Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov

 •  daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov

 Zdanenie príjmov zo závislej činnosti

 •  zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári...

 Nezdaniteľné časti základu dane

 •  na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier

 Daňový bonus

Ročné zúčtovanie dane

 •  povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

V cene je zahrnutý pracovný materiál, publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, bohaté občerstvenie a obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
18. - 19. - 20. 09. 2017, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
20. - 21. - 22. 11. 2017, Košice – KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)