Nájom a podnájom nebytových priestorov

Videoškolenie ponúka komplexný pohľad na problematiku nájomných vzťahov nebytových priestorov. Rozoberá náležitosti zmluvu o nájme, práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, podnájom, nájomné i ...

Cena s DPH
24,00 €
Cena bez DPH
20,00 €
Rok vydania
07/2015
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
114 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Peter Strapáč, PhD.
+ -

Nájom a podnájom nebytových priestorov

Videoškolenie ponúka komplexný pohľad na problematiku nájomných vzťahov nebytových priestorov. Rozoberá náležitosti zmluvu o nájme, práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, podnájom, nájomné i skončenie nájmu. Obsahuje aj výber judikatúry k tejto téme.
  • Pojem a predmet zákona č. 116/1990 Zb. a vzťah zákona 116/1990 Zb.  a 40/1964 Zb.
  • Zmluva o nájme – obligatórne a fakultatívne náležitosti zmluvy
  • Prikázaný nájom
  • Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
  • Vymedzenie a charakteristika podnájmu
  • Nájomné
  • Spôsoby skončenia nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa
  • Spôsoby skončenia nájomného vzťahu zo strany nájomcu
  • Skončenie nájmu uzavretého na neurčitý čas – vypovedanie nájmu

Ukážka