Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy

Novinka

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. júna 2021 vstúpila do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Príručka predstavuje metodiku pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t.j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP.

Forma produktu
Online školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Juraj Tkáč PhD.
Bez DPH S DPH
Školenie online 10.11.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Školenie online 7.12.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. júna 2021 vstúpila do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Príručka predstavuje metodiku pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t.j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP.
Príručka zakotvuje jednotné pravidlá pre postupy verejných obstarávaní na eurofondové zákazky. Okrem obsahu a priebehu verejného obstarávania určuje aj jednotné pravidlá pre posudzovanie možného kartelového konania v eurofondových verejných obstarávaniach. Mestá a obce, podnikatelia, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy, by mali byť s novými pravidlami oboznámení.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program online školenia

  • Nové pravidlá pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
  • Možnosť/povinnosť ex ante kontroly, kontrola dodatkov, kontrola zákaziek cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou
  • Kontrola objednávok z rámcových zmlúv, lehoty na výkon kontrol
  • Konflikt záujmov
  • Kontrola súťažných podkladov, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk
  • Kontrola priebehu verejného obstarávania a kontrola kartelového konania

Harmonogram online školenia:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 14:30 – prednáška + diskusia