Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Novela zákona o verejnom obstarávaní nadobudla účinnosť od 1. novembra 2017. Vo videoškolení sa zameriame na zmeny vo vybraných ustanoveniach zákona ako je napríklad zmena finančného limitu pre ...

Rok vydania
11/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
18 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Hilda Gajdošová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Novela zákona o verejnom obstarávaní nadobudla účinnosť od 1. novembra 2017. Vo videoškolení sa zameriame na zmeny vo vybraných ustanoveniach zákona ako je napríklad zmena finančného limitu pre verejné obstarávanie nákupu potravín pre školské stravovacie zariadenia, DSS a zariadenia pre seniorov, ako aj iných zariadení podľa osobitných predpisov. Novela rozširuje zoznam výnimiek z pôsobnosti ZVO pre podlimitné zákazky a ZsNH. Zmeny sa taktiež týkajú aj úpravy veľmi dynamického spôsobu verejného obstarávania.

OBSAH NOVELY ZÁKONA


  • Rozšírenie zoznamu výnimiek z pôsobnosti ZVO pre podlimitné zákazky a ZsNH
  • Zvýšenie finančného limitu na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb, zariadenia podľa osobitného predpisu
  • Referencie – zdôraznená povinnosť overovania v Registri referencií
  • Možnosť vyhodnotenia splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk (§ 55 ods. 1 ZVO) len v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí
  • Zmeny týkajúce sa úpravy dynamického nákupného systému – možnosť uzatvoriť RD s jedným HS bez možnosti opätovného otvorenia súťaže
  • Zmeny týkajúce sa zadávania podlimitných zákaziek, ak ide o dodanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu – možnosť zadávať bez využitia EKS
  • Jednoobálkový systém pri zadávaní podlimitných zákaziek a vyhodnotenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk
  • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. 11. 2017Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.