Obmedzenie práce nezamestnaných a ďalšie zmeny od 1.5.2017

Na školení sa dozviete, aké sú možnosti a obmedzenia výkonu zárobkovej činnosti evidovaných nezamestnaných, aké sú ich povinnosti v tejto súvislosti, čo robiť v prechodnom období a informácie k ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Žilina 28.4.2017 35,00 € 42,00 €

Obmedzenie práce nezamestnaných a ďalšie zmeny od 1.5.2017

Na školení sa dozviete, aké sú možnosti a obmedzenia výkonu zárobkovej činnosti evidovaných nezamestnaných, aké sú ich povinnosti v tejto súvislosti, čo robiť v prechodnom období a informácie k ďalším legislatívnym zmenám.
  • Možnosti výkonu práce evidovaných nezamestnaných po 1.5.2017 

o   Obmedzenie práce na dohodu, povinnosti evidovaných nezamestnaných;
o   Pracovné pomery a iné právne vzťahy;
o   Dôsledky opakovaného skončenia pracovného pomeru po krátkej dobe;
o   Obmedzenie súbehu absolventskej praxe a dohody;
o   Prechodné ustanovenia. 


  • Zmeny v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na podporu mobility za prácou.

  • Zmeny Zákonníka práce (obmedzenie práce vo sviatok) a ďalšie zmeny v mzdovej problematike.

HARMONOGRAM:

12.30 – 13.00 prezentácia účastníkov školenia
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
28. 4. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)