Obstarávajme dynamicky! (elektronické VO a DNS) – workshop

Zoznámte sa so svetom elektronického VO a Dynamického nákupného systému. Aké príležitosti nám prináša povinná elektronizácia? Aké sú ohrozenia? A ako sa otvárajú možnosti využívania Dynamického nákupného systému, ktorý sám zo svojej podstaty je iba elektronický? Zoznámte sa so systémom JOSEPHINE, ktorý využívajú na svoje obstáravania Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mestá Trnava a Žiar nad Hronom, Univerzitná nemocnica Bratislava, Východoslovenský ústav cievnych chorôb, a. s. a ďalší.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Jan Jedlička
Bez DPH S DPH
Žilina 19.9.2018 60,00 € 72,00 €

Obstarávajme dynamicky! (elektronické VO a DNS) – workshop

Zoznámte sa so svetom elektronického VO a Dynamického nákupného systému. Aké príležitosti nám prináša povinná elektronizácia? Aké sú ohrozenia? A ako sa otvárajú možnosti využívania Dynamického nákupného systému, ktorý sám zo svojej podstaty je iba elektronický? Zoznámte sa so systémom JOSEPHINE, ktorý využívajú na svoje obstáravania Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mestá Trnava a Žiar nad Hronom, Univerzitná nemocnica Bratislava, Východoslovenský ústav cievnych chorôb, a. s. a ďalší.
Školenie je určené pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov.

Rozsah a náplň:

Už vieme, čo všetko sa pre nás mení po 18. 10. 2018
  • Čo zostáva a čo sa mení v procesoch vyhlásenia a realizácie VO?
  • Slovníček pojmov 4.0
  • Ako prebieha administrácia VO a elektronická komunikácia podľa § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
  • Aký nástroj budete používať a podľa čoho sa rozhodnúť?


Kedy a ako využívať dynamický nákupný systém (nadlimit)?
  • Porovnanie: DNS alebo rámcové dohody?
  • Ako DNS šetrí administratívu?
  • Ktoré komodity sú vhodné?
  • Na čo si dať pozor pri vyhlásení DNS?
  • Ako „vysúťažiť“ konkrétnu zákazku v radoch dní.

HARMONOGRAM:


8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.45 prednáška
10.45 – 11.45 obedňajšia prestávka
11.45 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
19. 9. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)

Partner

otidea- logo