Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje spoločnostiam veľa povinností a iba zopár práv. Spoločnosti sú podľa zákona povinné disponovať dokumentáciou týkajúcou sa ochrany osobných ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje spoločnostiam veľa povinností a iba zopár práv. Spoločnosti sú podľa zákona povinné disponovať dokumentáciou týkajúcou sa ochrany osobných údajov. Seminár bude obsahovať ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú sú spoločnosti povinné mať vypracovanú. Účastníci sa dozvedia, čo všetko majú mať vypracované, ako to má vyzerať a hlavne to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené informácie budú poskytnuté na základe kontrol, ktoré úrad vykonal v roku 2015. Povieme si, na čo sa najviac kontrolný orgán zameriava, čo sú najčastejšie zistenia a na čo si máte dať najviac pozor, aby ste sa vyhli sankciám. Počas seminára dostanete k dispozícii niektoré pokuty, ktoré úrad uložil v roku 2014 a 2015.

Počas seminára sa dozviete, kedy sa môžete „odvolať"“ voči rozhodnutiam úradu a dokedy vám úrad môže uložiť pokutu a kedy to už nie je možné.


Materiály k semináru budú obsahovať všetky tlačivá potrebné na poverenie zodpovednej osoby, vzory poučení oprávnených osôb, vzory protokolu o kontrole, záznamu z kontroly, zápisnice o prerokovaní protokolu a podobne.Počas seminára si povieme, že rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože Európska únia schválila nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Dňa 4. 5. 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018.


Nezabudnite, kým neuplynie prechodné ustanovenie nového nariadenia, úrad bude stále kontrolovať dokumentáciu vypracovanú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Obsah seminára:

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; Viete, kedy musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu


HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.


Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
23. 2. 2016, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
24. 2. 2016, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
25. 2. 2016, Košice – KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
22. 3. 2016, Banská Bystrica – KONGRES HOTEL DIXON, Švermova 32 (mapa)
7. 4. 2016, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
20. 4. 2016, Poprad - TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7 (mapa)
21. 4. 2016, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
21. 6. 2016, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
22. 6. 2016, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)

Ukážka