Webinár: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR pre školy a školské zariadenia

Už budúci rok sa výrazne mení legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 5.12.2017 40,00 € 48,00 €

Webinár: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR pre školy a školské zariadenia

Už budúci rok sa výrazne mení legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR.

Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali webinár (online školenie) zameraný na spracúvanie osobných údajov výlučne školami a školskými zariadeniami. Cieľom webinára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách a pripraviť organizácie na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Počas celého priebehu máte možnosť online chatovať/komunikovať s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.


Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách pre školstvo v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť organizácie na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Príklady budú smerované výlučne na spracúvanie osobných údajov školami.

 Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

 Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

 • od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z.


 • Subjekty spracúvania osobných údajov 

 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré budú nové, napr. pri monitorovaní kamerovým systémom)

 • Bezpečnostné opatrenia

 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať?

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s Úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultácia a zákonné lehoty)

 • Zodpovedná osoba (je subjekt verejnej správy  povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti)

 • DISKUSIA


Harmonogram:
9,30 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 12,30 – prednáška