Ochrana osobných údajov v školách a školských zariadeniach od 1. 9. 2016

Lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD. vo videoškolení rozoberá problematiku ochrany osobných údajov v školách a školských zariadeniach od 1. septembra 2016. Okrem vymedzenia základných pojmov uvádza aj príklady informačných systémov a právny základ spracúvania osobných údajov. Nechýbajú povinnosti prevádzkovateža, bezpečnostné opatrenia či definícia oprávnenej osoby.

Rok vydania
10/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
58 minút
Vydavatežstvo
Poradca podnikateža, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Ochrana osobných údajov v školách a školských zariadeniach od 1. 9. 2016

Lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD. vo videoškolení rozoberá problematiku ochrany osobných údajov v školách a školských zariadeniach od 1. septembra 2016. Okrem vymedzenia základných pojmov uvádza aj príklady informačných systémov a právny základ spracúvania osobných údajov. Nechýbajú povinnosti prevádzkovateža, bezpečnostné opatrenia či definícia oprávnenej osoby.
  • Predmet zákona
  • Pôsobnos zákona
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Príklady informačných systémov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov
  • Povinnosti prevádzkovateža
  • Bezpečnostné opatrenia
  • Oprávnená osoba – definícia
  • Zodpovedná osoba – dokumentácia
  • Osobitná registrácia, oznamovacia povinnos a evidencia informačných systémovSúčasou videoškolenia sú aj pracovné materiály.