Odložená daň z príjmov k 31.12.2016 – účtovanie a vykazovanie

Vo videoškolení lektor Martin Tužinský poukazuje na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou je aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov.

Rok vydania
1/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
244 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Odložená daň z príjmov k 31.12.2016 – účtovanie a vykazovanie

Vo videoškolení lektor Martin Tužinský poukazuje na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou je aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov.
  • Splatná daň z príjmov
  • Položky zvyšujúce základ dane
  • Položky znižujúce základ dane
  • Vymedzenie odloženej dane
  • Zdaniteľné dočasné rozdiely
  • Odpočítateľné dočasné rozdiely
  • Postup pri výpočte odloženej dane
  • Účtovanie odloženej dane
  • Analýza príčin vzniku dočasných rozdielov
  • Vykazovanie odloženej daneSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.