Osobný bankrot od 1. 3. 2017

Stav úpadku fyzických osôb a jeho vplyv na sociálno-ekonomické prostredie vyvolával v našej spoločnosti alarmujúci situáciu. Riešenie na vzniknutého problému mala priniesť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017 a ponúka nám výrazne zmeny týkajúce sa vyhlásenia osobného bankrotu, ktorý je odteraz dostupnejší pre širšiu skupinu fyzických osôb bez ohľadu na to, či je dlžník podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Rok vydania
5/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
100 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Branislav Pospíšil
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Osobný bankrot od 1. 3. 2017

Stav úpadku fyzických osôb a jeho vplyv na sociálno-ekonomické prostredie vyvolával v našej spoločnosti alarmujúci situáciu. Riešenie na vzniknutého problému mala priniesť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017 a ponúka nám výrazne zmeny týkajúce sa vyhlásenia osobného bankrotu, ktorý je odteraz dostupnejší pre širšiu skupinu fyzických osôb bez ohľadu na to, či je dlžník podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.
V našom vidoeškolení sa dozviete, koho sa novela zákona dotýka, aké druhy dlhov riešime, čo je oddlženie, ako predísť nepoctivým dlžníkom a spôsoby riešenia dlhov. Okrem faktických informácií vám ponúkame otázky z auditória a aplikovateľné odpovede z praxe.
  • Účinnosť novely ZKR
  • Kto a kedy môže zbankrotovať
  • Aký dlh riešime (starých nezabezpečených veriteľov)
  • Čo je dôsledkom bankrotu (oddlženie)
  • Nepoctivý zámer dlžníka (zrušenie oddlženia)
  • Spôsoby riešenia dlhu (konkurz, splátkový kalendár)
  • Niektoré špecifikáSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.