Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2021

Novinka

Dvojčíslo PMPP rozoberá tieto zaujímavé témy - komentár k zákonu č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení, návrat ženy alebo muža do práce po materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, čo je potrebné vedieť pri odchode do starobného dôchodku, pracovnoprávne otázky v súvislosti s „očkovacím zákonom“, dohodári a ich cesta k stravovaniu u zamestnávateľa a iné.

Cena s DPH
15,88 €
Cena bez DPH
13,23 €
EAN kód
8584113064583
Rok vydania
2021
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2021

Dvojčíslo PMPP rozoberá tieto zaujímavé témy - komentár k zákonu č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení, návrat ženy alebo muža do práce po materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, čo je potrebné vedieť pri odchode do starobného dôchodku, pracovnoprávne otázky v súvislosti s „očkovacím zákonom“, dohodári a ich cesta k stravovaniu u zamestnávateľa a iné.

OBSAH

ZÁKONY A KOMENTÁRE

 • Komentár k zákonu č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení (JUDr. Petra Čičkánová)

Prinášame vám nový komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní.

OBČAN A RODINA

 • Návrat ženy alebo muža do práce po materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke (JUDr. Klára Kučerková)

Prepojenie práce a plnenie si materských či rodičovských povinností je v súčasnosti zásadnou témou, ktorá sa dotýka nielen zamestnankýň a zamestnancov čerpajúcich materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, ale aj zamestnávateľov.

 • Čo je potrebné vedieť pri odchode do starobného dôchodku (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Odchod do starobného dôchodku je významnou životnou etapou každého človeka. Na jednej strane rituály pracovného života vystrieda iný, pokojnejší režim a na druhej strane dovtedy vyplácanú mzdu za prácu vystrieda dávka zo systému sociálneho poistenia.

 • Dobrovoľné poistenie a dávky z dobrovoľného poistenia (Bc. Katarína Danajovičová)

V článku sú priblížené podmienky – pravidlá dobrovoľného poistenia nielen z pohľadu registrácie a výberu poistného, ale aj z pohľadu dávok, a to najmä nemocenských dávok.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Pracovnoprávne otázky v súvislosti s „očkovacím zákonom“ (JUDr. Jozef Lukajka, PhD.  –  Mgr. Michaela Pyšná)

Médiami prezentovaný „očkovací zákon“ poskytuje viac otázok ako odpovedí pre účely pracovnoprávnych vzťahov. Tou najčastejšou a odborníkmi rozdielne vykladanou otázkou je, či sa uvedená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vzťahuje aj na zamestnávateľov a ich zamestnancov.

 • Dohody o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie v právnej úprave Zákonníka práce (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku je analyzovaná právna úprava dohôd o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie zamestnancov v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce, a to v rámci širšieho kontextu práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v oblasti vzdelávania zamestnancov.

 • Dohodári a ich cesta k stravovaniu u zamestnávateľa (JUDr. Ondrej Beracka)

Článok analyzuje cez platný a účinný právny stav možnosti, za ktorých sa aj osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru môžu dostať k stravovaniu podľa Zákonníka práce.

 • Neoprávnené zamestnávanie a neoprávnené podnikanie z pohľadu sankcií za porušenie príslušných právnych predpisov (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Delegovanie úloh a právomocí (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Článok je zameraný na postup úspešného delegovania, na prínosy a na bariéry delegovania, ktoré sa zvyknú v praxi objavovať.

 • Interpersonálna komunikácia (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Článok je zameraný na interpersonálnu komunikáciu, jej formy a bariéry. Tiež ponúka námety na zefektívnenie komunikácie v pracovnom prostredí.

 • Ako riešiť konflikty v organizácii (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Článok je zameraný na vnútroskupinové a medziskupinové konflikty, spôsoby a zásady ich riešenia.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Čo prinesie nariadenie o umelej inteligencii? (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M)

Čo nové nariadenie o umelej inteligencií prinesie a ako to ovplyvní podnikateľov, ktorí umelú inteligenciu pri svojich službách využívajú, si stručne načrtneme v tomto článku.