Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2018

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve, Sprostredkovateľ podľa nových predpisov o ochrane osobných údajov, Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017, Schválené zmeny ...

Cena s DPH
11,20 €
Cena bez DPH
9,34 €
Rok vydania
11/2017
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2018

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve, Sprostredkovateľ podľa nových predpisov o ochrane osobných údajov, Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017, Schválené zmeny Obchodného zákonníka, Trestného poriadku a iných predpisov k 1. januáru 2018,...
VYBRALI SME PRE VÁS
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informuje


ZÁKONY A KOMENTÁRE
Z judikatúry SR

ROK V MZDOVEJ UČTÁRNI
 • Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve

ODBORNÍK RADÍ
 • Sprostredkovateľ podľa nových predpisov o ochrane osobných údajov
 • Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017
 • Schválené zmeny Obchodného zákonníka, Trestného poriadku a iných predpisov k 1. januáru 2018
 • Interný firemný predpis – Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z.

ABC MZDÁRA
 • Razantné zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Organizačná zmena zamestnávateľa v otázkach a odpovediach
 • Závislá práca z pohľadu legislatívy a súdnej praxe

VEREJNÁ SPRÁVA
 • Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto

BEZPEČNÉ PRACOVISKO
 • Ako zvládnuť pracovný úraz

OBČAN A RODINA
 • Koordinácia rodinných dávok v štátoch EÚ

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
 • Vy sa pýtate, my odpovedáme


Predpokladaný termín vydania: 49.kalendárny týždeň