Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2018

Novinka Novinka

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017, Stravovanie zamestnancov, konateľov, SZČO, Dôchodky z 2. piliera po novom, Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov, Mzdové veličiny pre ...

Cena s DPH
11,20 €
Cena bez DPH
9,34 €
Rok vydania
2/2018
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2018

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017, Stravovanie zamestnancov, konateľov, SZČO, Dôchodky z 2. piliera po novom, Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov, Mzdové veličiny pre rok 2018, Odvody poistného od 1. januára 2018,...
VYBRALI SME PRE VÁS
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
V Zbierke zákonov vyšlo
Finančný spravodajca 2017 uverejnil

ROK V MZDOVEJ UČTÁRNI
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017

ODBORNÍK RADÍ
 • Stravovanie zamestnancov, konateľov, SZČO
 • Dôchodky z 2. piliera po novom
 • Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

ABC MZDÁRA
 • Mzdové veličiny pre rok 2018
 • Odvody poistného od 1. januára 2018

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Skončenie pracovného pomeru a súvisiaca dokumentácia
 • Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov vo väzbe na osobitné predpisy upravujúce výkon zdravotníckeho povolania a odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania – vybrané otázky z aplikačnej praxe
 • Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

VEREJNÁ SPRÁVA
 • Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

BEZPEČNÉ PRACOVISKO
 • Primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
 • Vy sa pýtate, my odpovedáme


Predpokladaný termín vydania: 6.kalendárny týždeň