Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2018

V tomto vydaní sa dozviete viac o témach ako: trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018, spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia, bezpečnosť osobných údajov a iné.

Cena s DPH
11,47 €
Cena bez DPH
9,56 €
Rok vydania
2018
Počet strán
416
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2018

V tomto vydaní sa dozviete viac o témach ako: trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018, spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia, bezpečnosť osobných údajov a iné.
V obsahu aktuálneho čísla nájdete:
ZÁKONY A KOMENTÁRE
  • Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom (kolektív autorov)
  • Komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe, ktorého autormi sú poprední odborníci z pracovného práva (napr. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. z MPSVaR...). Komentár je aktuálny k 1. 5. 2018.
ABC MZDÁRA
  • Trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018 (Ing. Eva Gášpárová)
  • Od 1. mája 2018 môže zamestnávateľ zamestnancom za prácu poskytnúť tzv. 13. plat a tzv. 14. plat. Zákonník práce neurčuje výšku ani podmienky poskytnutia týchto plnení. Podmienky pre oslobodenie od dane z príjmov a poistného na zdravotné a sociálne poistenie do výšky 500 € z týchto plnení vyplývajú predovšetkým zo zákona o dani z príjmov. Ako je to s postupným oslobodzovaním 13. a 14. platu od poistného na sociálne a zdravotné poistenie a od dane z príjmu vysvetľujeme na viacerých príkladoch.
ODBORNÍK RADÍ
  • Spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia (JUDr. Marcela Macová, PhD.)
  • Pod pojmom biometrický údaj sa rozumie osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná. Je to najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny. Prinášame vysvetlenie, ako sa táto problematika upravuje od 25. 5. 2018 podľa nového zákona o ochrane osobných údajov na Nariadenia Európskeho parlamentu a rady.
  • Bezpečnosť osobných údajov (Mgr. Viliam Mizák)
  • Deklarovaným cieľom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, je rekonštrukcia pravidiel ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidiel voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie. Realizácia uvedeného cieľa so sebou prináša nielen ustanovenie nových, ale aj zmeny existujúcich pravidiel spočívajúce v ich čiastočnom sprísnení a čiastočnej liberalizácii.

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
  • Vy sa pýtate, my odpovedáme