Pluralizmus moci a práva

Akcia Online

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. - 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe.

ISBN
978-80-97014-43-8
EAN kód
9,788097014
Rok vydania
2009
Počet strán
480
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Vydanie
prvé
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
zborník, Eduard Bárány, Daniela Lengyelová, Peter Colotka
Bez DPH S DPH
Pluralizmus moci a práva, 1. vydanie tlačená publikácia 10,45 € 3,00 € 11,50 € 3,30 €
+ -
Pluralizmus moci a práva (online)

Pluralizmus moci a práva

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. - 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe.
Zborník obsahuje príspevky od množstva vynikajúcich odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe, ako sú napr. zo Slovenska Ján Svák (Bratislavská vysoká škola práva), Eduard Bárány (Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied), Alexander Bröstl (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika), Peter Colotka (Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied), Ivetta Macejková (Ústavný súd Slovenskej republiky) a Ľudmila Gajdošíková (Ústavný súd Slovenskej republiky), z Českej republiky napr. Aleš Gerloch (Právnická fakulta Univerzity Karlovy), Miloš Večeřa (Právnická fakulta Masarykovy univerzity), Pavel Holländer (Ústavní soud České republiky), Vlasta Formánková (Ústavní soud České republiky) a Stanislav Balík (Ústavní soud České republiky), z Poľska napr. Andrzej Bisztyga a Jerzy Rychlik.

Súčasťou zborníka sú príspevky, ktoré na konferencii odzneli, uvedené sú však aj tie príspevky, ktoré neodzneli, hoci boli zaslané.