Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou, vrátane noviel

Špecifickou oblasťou verejného obstarávania sú civilné zákazky s nižšími hodnotami, pre ktoré platia osobité predpisy.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Helena Polónyi
Bez DPH S DPH
Žilina - ZRUŠENÉ!!! 21.11.2017 85,00 € 102,00 €

Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou, vrátane noviel

Špecifickou oblasťou verejného obstarávania sú civilné zákazky s nižšími hodnotami, pre ktoré platia osobité predpisy.

Špecifickou oblasťou verejného obstarávania sú civilné zákazky s nižšími hodnotami, pre ktoré platia osobité predpisy. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili školenie zamerané na výklad pravidiel pri zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou podľa aktuálneho zákona o verejnom obstarávaní, vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z.z. (účinnosť 1.6.2017) a novely zákona č. 248/2017 Z. z. (účinnosť 1.11.2017). Kedy nemusí obec alebo ňou založený či zriadený obstarávateľ využiť elektronické trhovisko a kedy musí mať zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou písomnú formu zmluvy? Príďte si po viaceré praktické rady a odpovede od uznávanej odborníčky pre oblasť verejného obstarávania Ing. Heleny Polónyi.

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov. Cieľom školenia je Výklad zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z.z. platnej k 1.6.2017, novely zákona zo 14.9.2017 platnej k 1.11.2017.


  • Výnimky zo zákona
  • Príloha č. 1 zákona
  • Zmeny finančných limitov od 1.6.2017
  • Bežná dostupnosť
  • Podlimitné zákazky podľa § 108
  • Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 - 112
  • Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až 116)
  • Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
  • Register partnerov verejného sektora versus ZNH
  • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 102 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
21. 11. 2017, Žilina - ZRUŠENÉ!!! - Informačné centrum podnikateľov s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)