Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Akcia -15%

podľa právneho stavu k 10.12.2018 (Úplne znenia zákonov 45/2018).

Ušetríte
15% = 0,40 €
Cena s DPH
2,69 € 2,28 €
Cena bez DPH
2,24 € 1,90 €
Rok vydania
2018
Počet strán
44
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

podľa právneho stavu k 10.12.2018 (Úplne znenia zákonov 45/2018).
Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú
samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.


Po zmene opatrením MF SR č. MF/13414/2018-74:
  • Na základe novoprijatých úprav v oblasti účtovania a zdaňovania virtuálnych mien sa v peňažnom denníku doplňuje postup účtovania príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s obstarávaním alebo výmenou virtuálnej meny.
  • Spresňuje sa zaradenie výdavkov účtovnej jednotky ako sú miestne dane a poplatky medzi ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov.
  • Podľa zákona o dani z poistenia môže byť osobou povinnou platiť daň z poistenia aj poistník, ktorý zaplatí poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku. Toto poistné je zaúčtované v peňažnom denníku ako výdavok na službu a daň z poistenia, ku ktorej je povinný podať daňové priznanie a po zaplatení sa účtuje ako daňovo uznaný ostatný výdavok.