Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov od 1.1.2018

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o odpadoch. Upozorňujeme vás, že spoplatnenie plastových tašiek je iba jedným z mnohých nariadení, ktoré novela prináša. Výrazné zmeny zasiahli ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Peter Gallovič
Bez DPH S DPH
Bratislava 25.5.2018 65,00 € 78,00 €

Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov od 1.1.2018

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o odpadoch. Upozorňujeme vás, že spoplatnenie plastových tašiek je iba jedným z mnohých nariadení, ktoré novela prináša. Výrazné zmeny zasiahli aj do znenia vyhlášok, ktoré vykonávajú zákon o odpadoch. Aké povinnosti vás čakajú už tento rok a čo v prípade, že niektoré z nich zanedbáte? Všetko o schválených a pripravovaných právnych predpisoch pre rok 2018 počas jediného dňa na školení Ing. Petrom Gallovičom.
 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva + schválené a pripravované zmeny
 • Základné ustanovenia a základné pojmy
 • Programové dokumenty OH
 • Povinnosti držiteľov odpadov - právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, obcí a miest
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania, registrácia
 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – prehľad
 • Prechodné a záverečné ustanovenia – platné od 1.1.2018
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov – zmeny od 1.1.2018
 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 72 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
12.3.2018, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)
25.5.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)