Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019

V poradí už piata novela zákona o odpadoch prináša od 1. 1. 2019 nové ciele zberu pre výrobcov, mení podiel znečistenia triedeného zberu a zavádza nariadenia, ktoré majú výrazne znížiť množstvo ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Peter Gallovič
Bez DPH S DPH
Bratislava 29.10.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Žilina 5.11.2018 65,00 € 78,00 €
+ -

Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019

V poradí už piata novela zákona o odpadoch prináša od 1. 1. 2019 nové ciele zberu pre výrobcov, mení podiel znečistenia triedeného zberu a zavádza nariadenia, ktoré majú výrazne znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky. Na školení s Ing. Petrom Gallovičom si podrobne prejdeme problémy, ktoré postupne vyplynuli z aplikačnej praxe nielen zo strany ministerstva a štátnej správy, ale aj podnikateľských subjektov. Zároveň vás informujeme o nápravných opatreniach, ktoré nariaďuje novela zákona a ktorá má za cieľ tieto problémy odstrániť. Zo školenia si odnesiete nielen teoretický prehľad zmien ale najmä množstvo praktických informácií, ktoré vám uľahčia aplikovať nové nariadenia v praxi.
 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva a prehľad posledne schválených zmien
 • Pripravované zmeny v zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch
 • Základné ustanovenia a základné pojmy
 • Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a obcí
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania
 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Zodpovednosť za porušenie povinností
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny
 • Diskusia


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
29.10.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
5.11.2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)