Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

Nové termíny 2018 klikni sem.
Počas jediného ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Bratislava 20.12.2017 65,00 € 78,00 €

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

Nové termíny 2018 klikni sem.
Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2018 schválené v Národnej rade. Zároveň vás chceme v dobrom úmysle upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady. Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2018 

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • odvody SZČO v roku 2018
 • valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku
 • zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
 • ďalšie zmeny v sociálnom poistení
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
 • podiely na zisku – zdanenie podielov na zisku za rok 2017
 • nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2018
 • zmeny v Zákonníku práce a zákone o nelegálnej práci
 • ďalšie zmeny tak, ako budú schválené v NR SR

Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
 • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
 • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
 • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2017
 • zamestnanecká prémia za rok 2017
 • nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
 • tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán), do vyčerpania zásob publikácia „Mzdárske zákony 2017“.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 4.12.2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
Miesto konania: 5.12.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 14.12.2017, Trenčín - OBSADENÉ - Hotel Elizabeth, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín (mapa)
Miesto konania: 15.12.2017, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 18.12.2017, Košice - OBSADENÉ - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 19.12.2017, Žilina - OBSADENÉ - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
Miesto konania: 20.12.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)