Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2019/2020 – všetky potrebné legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Piešťany 10.2.2020 70,00 € 84,00 €

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2019/2020 – všetky potrebné legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
 • zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1.1.2020
 • trináste a štrnáste platy v roku 2020
 • príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
 • nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • vysielanie zamestnancov do iných členských štátov - nová smernica
 • zmena zákona o nelegálnej práci
 • nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
 • nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
 • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
 • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020
 • valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
 • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • odvody SZČO v roku 2020
 • zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
 • zmeny v rodičovských príspevkoch

 • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
 • nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 •  „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
 • venovanie 2% (3%) za rok 2019
 • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

 

Diskusia

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Zmena a doplnenie programu vyhradené.

V cene je zahrnutý rozsiahly pracovný materiál, občerstvenie a obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
5. 12. 2019, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)
12. 12. 2019, Košice -OBSADENÉ - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
13. 12. 2019, Prešov - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
16. 12. 2019, Žilina -OBSADENÉ - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
17. 12. 2019, Trenčín -OBSADENÉ - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
18. 12. 2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
20. 12. 2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
8. 1. 2020, Martin -OBSADENÉ - Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin (mapa)
10. 1. 2020, Bratislava --OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
13. 1. 2020, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
15. 1. 2020, Košice - OBSADENÉ - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
16. 1. 2020, Prešov -OBSADENÉ - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
17. 1. 2020, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
20. 1. 2020, Žilina -OBSADENÉ - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
21. 1. 2020, Trenčín -OBSADENÉ - Hotel Elizabeth Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín (mapa)
22. 1. 2020, Nitra -OBSADENÉ - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
24. 1. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
28. 1. 2020, Košice -OBSADENÉ - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
29. 1. 2020, Poprad -OBSADENÉ - Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad (mapa)
30. 1. 2020, Banská Bystrica -OBSADENÉ - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
31. 1. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
3. 2. 2020, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
7. 2. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
10. 2. 2020, Piešťany - Hotel Park, I. Krasku 2, Piešťany (mapa)