Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP) pri práci sú súčasťou každého pracovného pomeru. V tomto videoškolení vás Ing. Mária Krempaská oboznámi so všeobecnými zásadami prevencie a základnými povinnosťami ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Rok vydania
5/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
35 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Krempaská
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP) pri práci sú súčasťou každého pracovného pomeru. V tomto videoškolení vás Ing. Mária Krempaská oboznámi so všeobecnými zásadami prevencie a základnými povinnosťami ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Obsah:

 • Čo je BOZP?
 • Legislatíva BOZP v rámci EÚ
 • Pracovnoprávne pravidlá a sociálna ochrana
 • Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
 • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 • Partnerstvo zamestnávateľa a zamestnancov
 • Zástupca zamestnancov
 • Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života a zdravia
 • Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze, inom úraze, chorobe z povolania
 • Kontrolná činnosť
 • Odborné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
 • Spolupráca na spoločných pracoviskách
 • ZhrnutieSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.