Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2018

Akcia -15%

V publikácii nájdete zaujímavé informácie z oblastí - dovolenka zamestnanca, mzdové veličiny pre rok 2019, vyberte z mála to pravé, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roka a iné.

Ušetríte
15% = 1,19 €
Cena s DPH
7,94 € 6,75 €
Cena bez DPH
6,62 € 5,63 €
Rok vydania
2018
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2018

V publikácii nájdete zaujímavé informácie z oblastí - dovolenka zamestnanca, mzdové veličiny pre rok 2019, vyberte z mála to pravé, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roka a iné.

OBSAH:

  • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roka (Bc. Katarína Danajovičová)

Uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie, kontrola a vysporiadanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov, vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Tieto a ďalšie povinnosti, ktoré musí zamestnávateľ vykonať v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní starého roka, si priblížime v tomto príspevku.

  • Dovolenka zamestnanca (Ing. Martina Švaňová)

Nárok na dovolenku vzniká výlučne zamestnancovi v pracovnom pomere, a to na základe pracovnej zmluvy. Je to právo zamestnanca, ktoré sa nedá preniesť na inú osobu. Zamestnávateľ by mal trvať na tom, aby každý jeho zamestnanec dovolenku, na ktorú mu v príslušnom kalendárnom roku vzniká nárok, aj v príslušnom kalendárnom roku vyčerpal. V príspevku si priblížime jednotlivé druhy dovoleniek a na praktických príkladoch ukážeme výpočet nároku na dovolenku.

  • Mzdové veličiny pre rok 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2019, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

  • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (Ing. Jarmila Strählová)

V praxi sú časté prípady, kedy je potrebné peňažné plnenie, ktoré zamestnancovi patrí, odvodiť od priemerného zárobku. Preto je stanovenie správnej výšky priemerného zárobku zamestnanca jednou z dôležitých úloh mzdového pracovníka. Priemerný zárobok sa počíta z údajov z predchádzajúceho štvrťroku a jeho výška sa použije v aktuálnom štvrťroku.

  • Minimálna mzda v roku 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Ustanovená minimálna mzda platná pre rok 2019 je základom pre výpočet minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce a výpočet mzdových zvýhodnení a niektorých iných plnení zamestnávateľa.

  • Vyberte z mála to pravé (Redakcia – Zisk manažment)

Pracovný pohovor patrí medzi najpodstatnejšie časti náborového procesu. Ako viesť pohovor, aby sa vybrali najvhodnejší kandidáti?