Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2018

V publikácii nájdete zaujímavé témy ako - súhlas so spracúvaním osobných údajov, neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci, daňový bonus a ukončenie štúdia, sprostredkovateľská zmluva, interná smernica a mnoho iného.

Cena s DPH
7,94 €
Cena bez DPH
6,62 €
Rok vydania
2018
Počet strán
64
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2018

V publikácii nájdete zaujímavé témy ako - súhlas so spracúvaním osobných údajov, neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci, daňový bonus a ukončenie štúdia, sprostredkovateľská zmluva, interná smernica a mnoho iného.

Obsah publikácie:


 1. Interná smernica (Mgr. Lenka Michalovičová)
  Čo by mal prevádzkovateľ uviesť v smernici, aby bola dostatočne zrozumiteľná? Prinášame vzor dokumentu v súlade s nariadením GDPR.
 2. Sprostredkovateľská zmluva (Mgr. Lenka Michalovičová)
  Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov inú osobu na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Čo musí zmluva obsahovať, aby bola v súlade s legislatívou platnou od 25. 5. 2018 uvádzame v článku.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (Mgr. Lenka Michalovičová)
  Prinášame vzor v súčasnosti najvyužívanejšieho dokumentu na získavanie a spracúvanie osobných údajov. Súhlas musí byť slobodný, zrozumiteľný a jasný. Pokiaľ má spracovanie údajov viacero účelov, súhlas musí byť poskytnutý jednotlivo pre všetky z nich.
 4. Informačná povinnosť sprostredkovateľa (Mgr. Lenka Michalovičová)
  Aké informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe, aby zabezpečil získavanie údajov v súlade s nariadením GDPR? Kedy nemá prevádzkovateľ informačnú povinnosť?
 5. Neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci (Ing. Eva Gášpárová)
  Neospravedlnenú neprítomnosť na pracovisku v stanovenom čase možno považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Uvádzame príklady riešení zo strany zamestnávateľa v závislosti od intenzity porušenia pracovnej disciplíny.
 6. Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov (JUDr. Stanislava Žáková)
  Obsahom článku je problematika zamestnávania mladistvých, konkrétne pracovné podmienky a konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zakázané. článok sa venuje aj dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 7. Daňový bonus a ukončenie štúdia (Ing. Martina Paliderová)
  Článok vysvetľuje pojmy súvisiace s daňovým bonusom. Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Na príkladoch uvádza ako sa vypočíta a ako je daňový bonus možné uplatniť.