Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2018

V publikácii nájdete zaujímavé témy ako - trinásty a štrnásty plat, zmena životného minima od 1. 7. 2018 a jej vplyv na ekonomické veličiny, zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch, dohoda o zvýšení kvalifikácie, ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom a iné.

Cena s DPH
7,94 €
Cena bez DPH
6,62 €
Rok vydania
2018
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2018

V publikácii nájdete zaujímavé témy ako - trinásty a štrnásty plat, zmena životného minima od 1. 7. 2018 a jej vplyv na ekonomické veličiny, zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch, dohoda o zvýšení kvalifikácie, ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom a iné.

Obsah publikácie:


PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
  Ako možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa, je uvedené možné uplatniť i po zániku pracovného pomeru? V článku sa venujeme otázke zabezpečenia záväzkov zamestnanca zo strany zamestnávateľa v zmysle ustanovení Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov.

ODMEŇOVANIE
 • Trinásty a štrnásty plat (Ing. Jarmila Strählová)
  Na príkladoch uvádzame výpočty 13. a 14. platu a prehľad podmienok nevyhnutných pre uplatnenie odvodovej úľavy pri ich poskytnutí.
 • Stravovanie zamestnancov (JUDr. Stanislava Žáková)
  Príspevok má za úlohu priblížiť právnu úpravu povinnosti zabezpečovať stravovanie. Zamestnávateľ by pri zabezpečovaní stravovania mal mať na pamäti rozdiel medzi pracovnou zmenou, ktorá trvá viac ako jedenásť hodín, a kombináciou riadnej pracovnej zmeny a práce nadčas, ktorá na ňu bezprostredne nadväzuje.

ODVODY DO FONDOV A SOCIÁLNA POMOC
 • Zmena životného minima od 1. 7. 2018 a jej vplyv na ekonomické veličiny (Ing. Martina Paliderová, PhD.)
  Úprava sumy životného minima na jednu plnoletú osobu je základom pre výpočet iných ekonomických veličín. So zmenou životného minima sa od 1. júla 2018 menia sumy pre minimálne a maximálne výživné na dieťa, základná mesačná nedotknuteľná suma pri exekučných zrážkach zo mzdy, suma predčasného starobného dôchodku a iné.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA
 • GDPR: Ochrana osobnosti verzus práva dotknutých osôb. Ako sa oslobodiť spod hrozby pokuty? (JUDr. Filip Petrinec, PhD.)
  Vysvetlíme rozdiel medzi ochranou osobnosti a ochranou osobných údajov. Vedeli ste, že pri nedodržaní pravidiel spracúvania osobných údajov stanovených nariadením GDPR vám hrozí nielen uloženie administratívnej pokuty ale aj žaloba zo strany dotknutej osoby? Uvádzame, ako sa vyhnúť prípadne zmierniť zodpovednosť vyplývajúcu z GDPR.
 • Dohoda o zvýšení kvalifikácie (Ing. Eva Gášpárová)
  Vzor tlačiva – dohody uzatváranej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
 • Dohoda o prehĺbení kvalifikácie (Ing. Eva Gášpárová)
  Vzor tlačiva – dohody uzatváranej medzi zamestnávateľom a zamestnancom

BOZP A POŽIARNA OCHRANA
 • Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom (Ing. Eva Gášpárová)
  Zamestnávatelia, vedeli ste, že máte v zmysle platnej legislatívy ustanovenú povinnosť na svojich pracoviskách vykonať posúdenie, či nebola prekročená únosná tepelná záťaž zamestnancov? Prinášame prehľad všeobecných povinností na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.