Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2018

V publikácii nájdete ďalšie zaujímavé témy ako - zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky, sezónne zamestnávanie z pohľadu Zákonníka práce, nevyplatenie mzdy – návrh na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľa a mnohé iné.

Cena s DPH
7,94 €
Cena bez DPH
6,62 €
Rok vydania
2018
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2018

V publikácii nájdete ďalšie zaujímavé témy ako - zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky, sezónne zamestnávanie z pohľadu Zákonníka práce, nevyplatenie mzdy – návrh na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľa a mnohé iné.

Obsah publikácie:


PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
  Novelou zákona o službách zamestnanosti dochádza od 1. 5. 2018 k zjednodušeniu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách. Prinášame prehľad podmienok, za ktorých môžu zamestnávatelia prijať do zamestnania obyvateľov z krajín mimo EÚ.
 • Sezónne zamestnávanie z pohľadu Zákonníka práce (Ing. Martina Švaňová)
  Zamestnávatelia, vedeli ste, že pri sezónnych prácach opakujúcich sa každý rok, ak ich trvanie nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, môžete uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú každoročne aj s tým istým zamestnancom? Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvárať s tým istým zamestnancom každoročne aj opakovane, avšak trvanie jednej dohody môže byť najviac na 12 mesiacov.
 • Evidencia pracovného času (JUDr. Tatiana Mičudová)
  Článok rozoberá povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času zamestnancov.
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy (JUDr. Mária Kevická, PhD.)
  Rozsudok Krajského súdu Prešov.
 • Nevyplatenie mzdy – návrh na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľa (JUDr. Mária Kevická, PhD.)
  V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, má zamestnanec viacero možností, ako mu môže byť mzda vyplatená. Čo však v prípade, ak zamestnávateľ nemá finančné prostriedky na uspokojenie nárokov zamestnancov? Ako môžu dostať zamestnanci aspoň časť svojej mzdy, na ktorú majú nárok?


ODMEŇOVANIE
 • Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
  V článku sa budeme venovať problematike náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku v rámci trvania i pri skončení pracovného pomeru zamestnancov vrátane príkladov z praxe.


DAŇ Z PRÍJMU
 • Internetový obchod (Ľudmila Lipovská Lišková)
  Internet umožňuje predávať rôzne produkty efektívnejšie a s väčším dosahom ako kamenné predajne. Článok je určený nielen podnikateľom, ktorí predávajú tovar/služby prostredníctvom internetu, ale aj pre tých, ktorí chcú prostredníctvom internetu ešte len začať podnikať.


BOZP A POŽIARNA OCHRANA
 • Ochrana práce v zmysle Zákonníka práce a iných právnych predpisov (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
  Zamestnávatelia majú v zmysle Zákonníka práce povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.


VEREJNÁ SPRÁVA
 • Aktuálne formy podpory zamestnávania (Mgr. Gabriel Kosztolányi)
  V súčasnosti môžu zamestnávatelia využiť rôzne príspevky ako podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa realizujú prostredníctvom národných projektov. Poskytovanie príspevkov sa realizuje na základe dohôd o poskytnutí príspevkov, kde sú premietnuté podmienky poskytovania.