Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2018

V aktuálnej publikácii nájdete ďalšie zaujímavé informácie z oblastí - potvrdenie o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára, dohoda o sadzbe mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci, chyby pri výpočte mesačnej mzdy, evidencia osobných údajov v zmysle GDPR, kontrola používania služobného automobilu s GPS a iné.

Cena s DPH
7,94 €
Cena bez DPH
6,62 €
Rok vydania
2018
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2018

V aktuálnej publikácii nájdete ďalšie zaujímavé informácie z oblastí - potvrdenie o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára, dohoda o sadzbe mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci, chyby pri výpočte mesačnej mzdy, evidencia osobných údajov v zmysle GDPR, kontrola používania služobného automobilu s GPS a iné.

Obsah publikácie:


PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
  Prehľad podmienok právnej úpravy podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu zadaním zákazky je zamestnávateľ povinný preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 31. marca 2019.
 • Potvrdenie o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára (Ing. Eva Gášpárová)
  Vzor tlačiva
 • Dohoda o sadzme mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci (Ing. Eva Gášpárová)
  Vzor dohody
 • Dohoda o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov zamestnanca za poskytovanie stravovania zamestnávateľom (Ing. Eva Gášpárová)
  Vzor Dohody
 • Chyby pri výpočte mesačnej mzdy (Ing Jarmila Strählová)
  Pri opravách chýb platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby. Príspevok poukazuje na najčastejšie chyby a nedostatky, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca na príkladoch z praxe.
 • Evidencia osobných údajov v zmysle GDPR (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
  Osobitné úpravy spracúvania osobných údajov upravujúce pravidlá spracúvania osobných údajov na akademické, umelecké, literárne účely, pravidlá spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním, ako je spracúvanie národného identifikačného čísla a prenos osobitnej kategórie osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov štatistické účely.
 • Dokumentácia pre prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov (Mgr. Lenka Michalovičová)
  Vzor dokumentácie pre prípad kontroly či problémov, ktoré by mohli z tohto porušenia vzniknúť.
 • Archivácia mzdovej a personálnej agendy (JUDr. Tatiana Mičudová)
  Článok rozoberá, aké dokumenty a doklady by mali tvoriť osobný spis zamestnanca a poukazuje na právnu úpravu s tým súvisiacu.
 • Kontrola používania služobného automobilu s GPS (JUDr. Tatiana Mičudová)
  Príspevok poukazuje na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov nielen z hľadiska nariadenia GDPR ale aj Zákonníka práce.
 • Cestovné náhrady SZČO (Bc. Katarína Danajovičová)
  Čo je pracovná cesta u SZČO? Čo si môže SZČO zahrnúť do daňových výdavkov pri pracovnej ceste? Informácie o vyúčtovaní náhrad pri tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej ceste uvádzame na praktických príkladoch.