Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2016

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva.

Cena s DPH
7,95 €
Cena bez DPH
6,62 €
Rok vydania
12/2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2016

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva.
  • Odstupné a odchodné – podmienky poskytovania podľa Zákonníka práce, zdaňovanie a platenie poistného
  • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci – najčastejšie otázky
  • Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu v judikatúre Súdneho dvora EÚ a národných súdov
  • Splnenie podmienky bezúhonnosti v pracovnom pomere
  • Čo sa z pohľadu ochrany osobných údajov môže nachádzať v osobnom spise?
  • Pracovný pomer na kratší pracovný čas
  • Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Poistné a príspevky“
  • Opatrne pri hromadnom čerpaní dovolenky


Predpokladaný termín vydania: 49.kalendárny týždeň