Praktický balík pre neziskové organizácie

Akcia -25%

Praktický balík pre neziskové organizácie, ktorý vznikol spojením interných smerníc v súlade so zmenami pre rok 2021 a prehľadom súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín.

Ušetríte
25% = 11,77 €
Cena s DPH
47,08 € 35,31 €
Cena bez DPH
39,23 € 29,43 €
EAN kód
9788081860560 + 9788081860485
Rok vydania
2021
Počet strán
52 + 216
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Praktický balík pre neziskové organizácie

Praktický balík pre neziskové organizácie, ktorý vznikol spojením interných smerníc v súlade so zmenami pre rok 2021 a prehľadom súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín.

Súbor smerníc pre neziskové organizácie (2021)

Prinášame vám interné smernice pre neziskové organizácie, ktoré sú vypracované v súlade so zmenami pre rok 2021 renomovanou autorkou v danej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami Ing. J. Vrškovou. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Balík obsahuje smernice pre tieto oblasti:

  • dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok a odpisový plán,
  • interná smernica na vykonanie inventarizácie,
  • systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov,
  • zvorba a použitie vlastných zdrojov,
  • účtový rozvrh,
  • vedenie pokladnice.

Informácie o účtoch pre neziskové organizácie (2021)

Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období od 1. januára 2021 od našej renomovanej autorky Ing. Jany Vrškovej.

Neziskové účtovné jednotky postupujú pri účtovaní v sústave podvojného účtovníctva v súlade s opatrením Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č.MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74,opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015- 74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74 v znení neskorších predpisov.