Práva popretého veriteľa v insolvenčných konaniach

JUDr. Miroslav Duračinský vám v tomto videu prináša interpretáciu práva spojeného s výkladom súčasnej judikatúry spoju s vysvetlením rozsahu a pôsobenia §32a zákona o konkurze a reštrukturalizácií ...

Rok vydania
5/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
85 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Miroslav Duračinský
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Práva popretého veriteľa v insolvenčných konaniach

JUDr. Miroslav Duračinský vám v tomto videu prináša interpretáciu práva spojeného s výkladom súčasnej judikatúry spoju s vysvetlením rozsahu a pôsobenia §32a zákona o konkurze a reštrukturalizácií spolu s preklopením na §125 zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Vo videoškolení môžete nájsť taktiež otázky z auditória a ich skúsenosti z praxe.
 • §32 a ods. 1 ZKR
 • §32 a ods. 2 ZKR
 • §32 a ods. 3 a 4 ZKR
 • §125 ZKR
 • V dôvodovej správe
 • V judikatúre II. ÚS 809/2014
 • Hlasovacie práva
 • Právo byť volený do veriteľského výboru
 • Právo na ochranu pred uzneseniami veriteľského výboru
 • Právo odporovať právnym úkonom
 • Právo na vytvorenie oddelenej podstaty
 • Právo žiadať ohodnotenie majetku
 • Príslušný orgán
 • Oprávnenenia príslušného orgánu
 • Informovanie príslušného orgánu
 • Príslušný orgán a rozvrh
 • Právo na ochranu pred účinkami plánu
 • Právo na zabezpečenie plnenia na popretú pohľadávkuSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.