Pravidlá a podmienky pre uzavretie dohody o vykonaní práce v roku 2019

Vo videoškolení s JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., nájdete kompletný prierez dohodami o vykonaní práce – od vymedzenia a rozsahu práce, definovania odmeny, samotného uzavretia dohody a vyplatenia odmeny až po jej prípadné ukončenie, odstúpenie alebo opätovné uzatvorenie.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
52
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Pravidlá a podmienky pre uzavretie dohody o vykonaní práce v roku 2019

Vo videoškolení s JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., nájdete kompletný prierez dohodami o vykonaní práce – od vymedzenia a rozsahu práce, definovania odmeny, samotného uzavretia dohody a vyplatenia odmeny až po jej prípadné ukončenie, odstúpenie alebo opätovné uzatvorenie.
V priebehu videoškolenia si vysvetlíme aj to, kedy možno uzatvoriť dohodu o vykonaní práce, aké sú podmienky jej dojednávania, aké podstatné náležitosti táto dohoda má mať alebo aké sú špecifiká tohto inštitútu v porovnaní s inými dohodami. Získať môžete všetky praktické informácie a upozornenia z praxe, ktorými by ste mali disponovať, ak ste sa rozhodli využiť túto formu zamestnávania.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.