Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ

Videoškolenie komplexne informuje poslucháčov o pravidlách a postupoch pri čerpaní verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ, o tom, ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania z ...

Cena s DPH
36,00 €
Cena bez DPH
30,00 €
Rok vydania
10/2015
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
264 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
+ -

Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ

Videoškolenie komplexne informuje poslucháčov o pravidlách a postupoch pri čerpaní verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ, o tom, ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania z pohľadu dotačných fondov, o povinnej dokumentácii prijímateľa pri ex-ante kontrole a súbore povinnej dokumentácie z verejného obstarávania, ktorú prijímateľ odovzdá na kontrolu poskytovateľovi.
Programové obdobie 2014 – 2020 prináša pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) množstvo noviniek v postupoch a dodržiavaní zákona o verejnom obstarávaní, na ktoré musí žiadateľ o NFP myslieť už pri tvorbe podnikateľského zámeru pred podaním žiadosti o NFP. Ide o najdôležitejšiu fázu prípravy projektu, od ktorej sa následne po schválení NFP odvíja úspešnosť či neúspešnosť verejného obstarávania a schválenie či neschválenie nenávratného príspevku bez následných korekcií.

  • Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov,
  • kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom je zameraná na dodržiavanie základných princípov VO,
  • zákon č. 292/2014 Z. z. zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • povinnosti žiadateľa v oblasti verejného obstarávania pred podaním žiadosti o financovanie projektu z verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ,
  • všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú základným dokumentom pre prijímateľa z dôvodu, že jasne deklaruje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu.