Prehľad súvzťažného účtovania pre neziskové organizácie

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2018.

Cena s DPH
51,60 €
Cena bez DPH
43,00 €
Rok vydania
2018
Počet strán
209
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Jana Vršková
+ -

Prehľad súvzťažného účtovania pre neziskové organizácie

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2018.
Smernica má zabezpečiť jednotné a transparentné hospodárenie s verejnými prostriedkami v záujme efektívneho riadenia jednotlivých programov kapitoly a určiť zodpovednosť jednotlivých organizácií a organizačných útvarov v celom rozpočtovom procese kapitoly.