Príprava a vyhodnotenie verejného obstarávania – ako na to s novým zákonom

Vo videoškolení lektorka Ing. Dagmar Melotíková rozoberá tému, ako pripraviť a vyhodnotiť verejné obstarávanie podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.

Rok vydania
8/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
161 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Príprava a vyhodnotenie verejného obstarávania – ako na to s novým zákonom

Vo videoškolení lektorka Ing. Dagmar Melotíková rozoberá tému, ako pripraviť a vyhodnotiť verejné obstarávanie podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.
 • § 42   Verejný obstarávateľ vypracuje opis predmetu zákazky,     
 • § 6     Vypočíta predpokladanú hodnotu zákazky,     
 • § 5     Na základe predpokladanej hodnoty  určí, či ide o zákazku  nadlimitnú alebo  podlimitnú,     
 • § 26   Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní – nadlimitná zákazka,     
 • § 113  Výzva na predkladanie ponúk – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska,   
 • § 21    Ako určiť lehotu na predkladanie ponúk,     
 • § 44    Kritériá na vyhodnotenie ponúk – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka,     
 • § 46    Zábezpeka,     
 • § 20    Komunikácia s uchádzačmi,      
 • § 38    Určenie podmienok účasti – § 32, § 33, § 34, § 35, § 36,
 • § 39   Jednotný európsky dokument, plnenie podmienok účasti treťou osobou,     
 • § 41    Subdodávatelia vo verejnom obstarávaní,      
 • § 43    Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu, § 114 ods. 6 – podlimitná zákazka,     
 • § 48    Vysvetlenie, § 114 ods. 8 – podlimitná zákazka,     
 • § 49    Predkladanie ponuky,     
 • § 52    Otváranie ponúk,       
 • § 40    Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti – princíp proporcionality,      
 • § 53    Vyhodnocovanie ponúk,     
 • § 55    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk,     
 • § 56    Uzavretie zmluvy,     
 • § 64    Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile,     
 • § 24    Dokumentácia – Správa o zákazke.Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.