Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2019 a vybrané problémy v praxi

Aj v roku 2019 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. Kompletný prehľad o aktuálnych problémoch v praxi a tiež zmenách v daňových zákonoch získate na školení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Nepremeškajte toto praktické školenie, počas ktorého detailne porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou a pripravíme vás na bezproblémové zvládnutie nových povinností platných pre rok 2019.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Bratislava 3.12.2018 65,00 € 78,00 €

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2019 a vybrané problémy v praxi

Aj v roku 2019 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. Kompletný prehľad o aktuálnych problémoch v praxi a tiež zmenách v daňových zákonoch získate na školení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Nepremeškajte toto praktické školenie, počas ktorého detailne porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou a pripravíme vás na bezproblémové zvládnutie nových povinností platných pre rok 2019.
Daň z pridanej hodnoty (porovnanie so súčasne platnou legislatívou)
 • Zmeny v oblasti registrácie za platiteľa DPH (zrušenie  zábezpeky)
 • Zákonná registrácia v prípade predaja podniku a úpravy
 • Bezplatne dodaný tovar
 • Nadobúdanie majetku formou finančného prenájmu a posúdenie na účely DPH
 • Predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy (transponovanie nového ustanovenia so Smernicou EU) - zmeny v oblasti používania ERP (zákon č. 289/2008) pri poukazoch
 • Digitálne  služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby)  a úprava určenia miesta dodania služby vo väzbe na príležitostných postkytovateľov takýchto plnení - zmeny v systéme MOSS
 • Dodanie stavby - vymedzenie pojmu prvá kolaudácia, právo oslobodenia od dane, dopady pre platiteľa DPH, dodanie stavby určenej na bývanie
 • Zmeny v oblasti prenajímania nehnuteľností - prenájmy apartmánov, rodinných domov atď...
 • Oprava základu dane a zmeny v oblasti prijatia zálohy
 • Zmeny odpočítavania dane a úpravy odpočítavania dane pri hnuteľnom investičnom majetku (napr. motorové vozidlo)
 • Záznamová povinnosť  a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
 • Zmeny v oblasti fakturácie
 • Zmeny v oblasti zrušenia platiteľa DPH a povinnosti odviesť daň pri zásobach a majetku
 • Zmeny v oblasti prenosu daňovej povinnosti medzi platiteľmi DPH v tuzemsku a maloobchodný predaj

Daň z príjmov  (porovnanie so súčasne platnou legislatívou)
 • Predaj virtuálne meny a vplyv na základ dane u FO a PO (už schválené a platné od 1.10.2018)
 • Vstupná cena a ocenenie virtuálnej meny
 • Použivanie kurzu na ocenenie virtuálne meny (účtovný princíp)
 • 13 a 14 plat z daňového hľadiska (platné od 1.5.2018)
 • Ostatné pripravované zmeny (program bude doplňovaný priebežne podľa návrhov)

Daň z poistenia (nová forma zdanenia od 1.1.2019) - stručná informácia o novej forme zdanenia
 • Kto je daňovníkom (poisťovateľ, poistník a právnická osoba)
 • Zdaňovacie obdobie
 • Podanie daňového priznania, splatnosť dane
 • Osoba povinná platiť daň správcovi dane
 • Základ dane, oprava zkladu dane, prepočet, záznamová povinnosť, uchovávanie dokladov

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Miesto konania:
2. 10. 2018, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
3. 10. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
18. 10. 2018, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)
31. 10. 2018, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
13. 11. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
14. 11. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
20. 11. 2018, Poprad - Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad (mapa)
21. 11. 2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
3. 12. 2018, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať