Projektový manažment pre kvalitu a kvalitárov (praktický 2-dňový workshop)

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Peter Minárik
Bez DPH S DPH
Žilina 5. -6. 10. 2017 200,00 € 240,00 €
Žilina 5. -6. 10. 2017 + ročné predplatné portálu www.ezisk.sk. 217,00 € 260,40 €

Projektový manažment pre kvalitu a kvalitárov (praktický 2-dňový workshop)

Hlavné témy a oblasti workshopu


 • Nové výzvy pre kvalitu a kvalitárov
 • Biznis prostredie – prečo projekty?
 • Čo je projekt, parametre projektu
 • Projektový manažment, Projektový cyklus
 • Tvorba a význam projektu
 • Hranice projektu
 • Analýza prostredia projektu a Analýza stakeholdrov
 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Schvaľovanie a plánovanie projektu
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram
 • Plánovanie zdrojov
 • Rozpočet – plánovanie nákladov
 • Projektový tím a firma
 • Riadenie a kontroling projektu

Čo sa naučíte?

 • spoznáte základné princípy projektového manažmentu
 • vyskúšate si vybrané nástroje projektového manažmentu
 • pochopíte základné procesy projektového manažmentu
 • získate základné projektové myslenie

Príklady marketingových tréningových projektov

 • Zvýšenie pridanej hodnoty kvality
 • Zvýšenie podpory vedenia pre kvalitárske projekty
 • Tvorba stratégie kvality
 • Aplikácia nástrojov QMS
 • Informovanosť a chybovosti a jej dosah na fungovanie firmy
 • ISO certifikácia
 • Interný audit ako nástroj riadenia pre manažment
 • Príprava na audit
 • Lean QMS
 • Zníženie nákladov/efektívnejšie  využitie zdrojov na kvalitu
 • Riešenie nápravných opatrení
 • Eliminácia externých vplyvov na kvalitu produkcie prostredníctvom projektového manažmentu
 • Kvalita ako inšpirácia a zdroj inovácie
 • Vyjasnenie zodpovedností a právomocí za kvalitu
 • Podpora procesu sledovania kvality zo strany majstrov a operátorov

Účastnícky poplatok 240 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

Účastnícky poplatok 260,40 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed + ročné predplatné portálu www.ezisk.sk

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 16.00 prednáška spojená s diskusiou


Miesto konania:
5. -6. 10. 2017, Žilina – Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)

logo zisk