Projektový manažment pre Shared Services Centrá (praktický 2-dňový workshop)

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Peter Minárik
Bez DPH S DPH
Košice 12. -13. 10. 2017 200,00 € 240,00 €
+ -
Košice 12. -13. 10. 2017 + ročné predplatné portálu www.ezisk.sk. 217,00 € 260,40 €
+ -

Projektový manažment pre Shared Services Centrá (praktický 2-dňový workshop)

Čo sa naučíte?


 • spoznáte a vyskúšate si komplexnú realizáciu projektu od plánovania – spôsoby realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu
 • spoznáte a vyskúšate si štandardné postupy, princípy a vybrané nástroje projektového manažmentu určené pre Shared Services Centers

Benefity projektového manažmentu pre SSC

 • HARD benefity
  • vyššia biznis hodnota SSC projektov
  • nákladová efektívnosť, rastúca kvalita
  • vyššia produktivita, efektivita, globálne štandardy
  • vyššia biznis flexibilita, agilita, LEAN štandardy
  • schopnosť realizovať viac projektov súčasne

 • SOFT benefity
  • stabilita SSC tímu a nižšia fluktuácia
  • otvorenosť voči zmenám a novým možnostiam
  • lepšia motivácia ľudí a projektových tímov
  • rozvoj systematického myslenia v súvislostiach

Účastnícky poplatok 240 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

Účastnícky poplatok 260,40 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed + ročné predplatné portálu www.ezisk.sk

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 16.00 prednáška spojená s diskusiou


Miesto konania:
12. - 13. 10. 2017, Košice – KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)

logo zisk