Projektový manažment - základná úroveň

Ako začať úspešný projekt? Máte už nápad? Výborne! V našom videoworkshope sa dozviete všetky atribúty projektového manažmentu. Čo potrebujete? Internet, naše video, pero, papier a môžeme začať.

Rok vydania
7/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
120 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Peter Minárik
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 57,50 € 69,00 €
+ -

Projektový manažment - základná úroveň

Ako začať úspešný projekt? Máte už nápad? Výborne! V našom videoworkshope sa dozviete všetky atribúty projektového manažmentu. Čo potrebujete? Internet, naše video, pero, papier a môžeme začať.

Videoworkshop - zákadná úroveň projektového manažmentu pozostáva z dvoch základných celkov.  V prvej časti sa dozviete ako incializovať a definovať projekt. Jednotlivé časti sme pre vyššiu prehľadnosť rozdelili tak, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť bez zbytočného preklikávania. Druhá časť videoworkshopu je venovaná definovaniu cieľov, samotnej realizácií projektu, jeho riadeniu a riadnemu ukončeniu. Celým školením vás bude sprevádzať skúsený lektor Peter Minárik, ktorý sa aktívnej venuje projektovému riadeniu už niekoľko rokov.  Obsah celého kurzu projektového manažmentu je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

OBSAH

Ako efektívne začať projekt - úvod do problematiky

 • Štýly projektového riadenia v 21. storočí
 • Efektívne riadenie projektu v súlade s firemnými cieľmi
 • Megatrendy
 • Atribúty a charakteristika projektového manažmentu
 • Inicializačná fáza vlastného projektu
 • Stanovenie základných kritérií vlastného projektu
 • Vymedzenie a definovanie hraníc súvislostí
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholderov
 • Úvodné plánovanie
 • Projektový trojuholník
 • Úvodné schválenie projektu

Schvaľovanie a plánovanie projektu - úvod do problematiky

 • Ciele a výstupy projektu
 • WBS v praxi
 • Časové plánovanie
 • Nahromadenie zdrojov
 • Tvorba rozpočtu a finančného plánu
 • RACI matica a organizačná štruktúra
 • Tímová komunikácia
 • ZhrnutieSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.