Podvojné účtovníctvo pre pokročilých: Daňové priznanie a úprava výsledku hospodárenia

Daňové priznanie a úprava výsledku hospodárenia na základ dane o pripočítateľné a odpočítateľné položky k základu dane v podaní lektora Ing. Vladimíra Ozimého.

Rok vydania
1/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
77 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Podvojné účtovníctvo pre pokročilých: Daňové priznanie a úprava výsledku hospodárenia

Daňové priznanie a úprava výsledku hospodárenia na základ dane o pripočítateľné a odpočítateľné položky k základu dane v podaní lektora Ing. Vladimíra Ozimého.

Príklad z vybranými okruhmi vyplnenia daňového priznania (praktická ukážka na daňovom priznaní) a to najmä:

  • záväzky po splatnosti,
  • opravné položky a rezervy,
  • odpis pohľadávky,
  • opravy chýb minulých účtovných období,
  • škoda,
  • iné položky upravujúce základ dane podľa § 17 (napr. príjmy podliehajúce zrážkovej dani, konto pracovného času,...).Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.