Repetitórium kriminológie, 2. aktualizované vydanie

Akcia Online

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí (hesiel).

ISBN
ISBN 978-80-8155-055-3
Počet strán
120
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Danka Knápková, Marcela Tóthová, Peter Polák
Bez DPH S DPH
Repetitórium kriminológie, 2. vydanie tlačená publikácia 10,00 € 7,00 € 11,00 € 7,70 €
Repetitórium kriminológie (online)

Repetitórium kriminológie, 2. aktualizované vydanie

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí (hesiel).
Obsah jednotlivých častí učebnej pomôcky dopĺňajú aj štatistické údaje o jednotlivých ukazovateľoch kriminality, v podobe prehľadných grafov, ktoré názorným spôsobom dokresľujú informácie podávané v texte. Jej vysokú odbornú, metodickú a formálnu úroveň nesporne uvítajú nie len študenti právnických, bezpečnostných a iných študijných programov, ale rovnako bude prijatá aj širšou odbornou aj laickou verejnosťou.