• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a autobusovej nepravidelnej doprave a na autobusových linkách nad 50 a kontrola jeho dodržiavania (AETR)

Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a autobusovej nepravidelnej doprave a na autobusových linkách nad 50 a kontrola jeho dodržiavania (AETR)

Cieľom školenia je vysvetlenie súčasných sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP a Rady č. 561/2006), ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej doprave a ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Jozef Gnap
Bez DPH S DPH
Košice 19.4.2018 70,00 € 84,00 €

Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a autobusovej nepravidelnej doprave a na autobusových linkách nad 50 a kontrola jeho dodržiavania (AETR)

Cieľom školenia je vysvetlenie súčasných sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP a Rady č. 561/2006), ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej doprave a autobusovej doprave nepravidelnej a pravidelnej na linkách nad 50 km. Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017 !
 • Sociálne predpisy vo vzťahu k režimu práce
  •    Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
  •    Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017!!!
  •    Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) (v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami),
  •    Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov
  -    Vysvetlenie režimu práce vodiča cestnej nákladnej dopravy
  -    Prípadové štúdie na plánovanie prepráv a aplikáciu v praxi
  -    Plánovanie čerpania prestávok a odpočinkov vodiča na „bezpečných“ parkoviskách
  -    Zostavenie štvortýždňového pracovného cyklu vodiča vzhľadom na zákaz čerpania 45 hod. týždenného odpočinku vo vozidle
  -    Výnimky z režimu práce a ich zdôvodnenie a praktické ukážky zapisovania
  -    Potvrdenie  činností vodiča podľa Nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo dohody AETR) – vyplnenie- zmeny od 4.3.2016
 • Používanie tachografov  /nové Nariadenie  EP a RADY (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom  zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy  (platné od 1.3.2016)/
  •   Vývoj v oblasti digitálnych tachografov
  -    prečo niektoré vozidla s digitálnymi tachografmi môžu mať denný čas jazdy dlhší až o 30 min., minútové pravidlo u nových digitálnych tachografov  a jeho aplikácia v praxi, používanie režimu OUT
  -    ako postupovať pri poruche tachografu a pri strate alebo nefunkčnej karta k digitálnému tachografu
  -    tretia generácia tachografov a ich prepojenie s GNSS
 • Kontroly dodržiavanie režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení v doprave
  •    Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov
  •    Rozdelenie porušenia režimu práce a používania tachografov na menej závažné, závažné, veľmi závažné a najzávažnejšie – platné v EÚ od 1.1.2017
  •    Systém kontroly a praktické skúsenosti z kontrol v SR a zahraničí

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
19.4.2018, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)