Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015

Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky, ak ich výška presiahla viac, ako je výška polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (1 901,67 €), musí podľa typu príjmov ...

Rok vydania
1/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
53 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015

Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky, ak ich výška presiahla viac, ako je výška polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (1 901,67 €), musí podľa typu príjmov alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, alebo podať daňové priznanie na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska. Viac sa dozviete vo videoškolení s Júliou Pšenkovou.
  • Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)
  • Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u dôchodcov
  • Zaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  • Zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Nárok dodatočne na daňový bonus
  • Uplatnenie poistného a príspevkov
  • Uplatnenie zamestnaneckej prémie
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Nárok na daňový bonusSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.