Smernica o výkone finančnej kontroly

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri ...

Cena s DPH
20,40 €
Cena bez DPH
17,00 €
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Smernica o výkone finančnej kontroly

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly. Smernica obsahuje komentáre k vybraným odsekom. Jej súčasťou sú tiež prílohy so vzormi správ z finančnej kontroly, poverenia na výkon finančnej kontroly na mieste či kontrolného listu zo základnej finančnej kontroly.
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Kontrolný list zo základnej finančnej kontroly
Príloha č. 2 – Návrh správy/návrh čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly
Príloha č. 3 – Správa/čiastková správa z administratívnej finančnej kontroly pri zistených nedostatkoch
Príloha č. 4 – Správa/čiastková správa z administratívnej finančnej kontroly pri nezistených nedostatkoch
Príloha č. 5 – Poverenie na výkon finančnej kontroly na mieste
Príloha č. 6 – Návrh správy/správa z finančnej kontroly na mieste pri zistených nedostatkoch
Príloha č. 7 – Správa/čiastková správa z finančnej kontroly na mieste pri zistených nedostatkoch
Príloha č. 8 – Správa/čiastková správa z finančnej kontroly na mieste pri nezistených nedostatkoch
Smernica o výkone finančnej kontroly bez komentára