Zákon o sťažnostiach po novele od 1. 6. 2017

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný doposiaľ trikrát, napriek tejto skutočnosti vznikla potreba jeho novelizácie najmä v ustanoveniach, ktoré riešia postup, resp. spôsob ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Oxana HOSPODÁROVÁ
Bez DPH S DPH
Bratislava 23.6.2017 65,00 € 78,00 €

Zákon o sťažnostiach po novele od 1. 6. 2017

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný doposiaľ trikrát, napriek tejto skutočnosti vznikla potreba jeho novelizácie najmä v ustanoveniach, ktoré riešia postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.

Seminár sa bude v širšom kontexte venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017.

 • Legislatívna úprava vybavovania sťažností
 • Čo je sťažnosť a čo nie je sťažnosť – zmeny od 1. júna 2017
 • Opakovaná sťažnosť a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti
 • Zásady vybavovania sťažností – zmeny od 1. júna 2017
  •        Prijímanie sťažností  
  •        Príslušnosť na vybavovanie sťažností  
  •        Lehoty na vybavenie sťažností
  •        Prešetrovanie sťažností                                                                      
 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice – vzor internej smernice, vzory písomností
 • Konzultácie s lektorkou k  téme prednášky

HARMONOGRAM:


08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

                                 
Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
18. 5. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
23. 6. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava (mapa)