• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Videoškolenia
 • >>
 • Transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu, zmeny v legislatíve v roku 2015 (video)

Transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu, zmeny v legislatíve v roku 2015 (video)

Povinnosťou daňovníka je byť pripravený čo možno najlepšie a najpresvedčivejšie zdokumentovať nastavenie transferových cien v transakciách so závislými osobami. V praxi sa stretávame, že daňovník ...

Cena s DPH
39,00 €
Cena bez DPH
32,50 €
Rok vydania
06/2015
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
240 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
+ -

Transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu, zmeny v legislatíve v roku 2015 (video)

Povinnosťou daňovníka je byť pripravený čo možno najlepšie a najpresvedčivejšie zdokumentovať nastavenie transferových cien v transakciách so závislými osobami. V praxi sa stretávame, že daňovník nevie, čo všetko má dokumentácia obsahovať a nevie, ktoré transakcie má zdokumentovať. Videoškolenie vám poskytne základné poznatky z problematiky transferového oceňovania vysvetlené na praktických príkladoch a zároveň návod, ako by mala vyzerať dobrá dokumentácia a ako ju treba pripraviť.
 • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu
 • Legislatívny rámec a aktuálne zmeny – tuzemské a zahraničné závislé osoby
 • Význam a účel dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Na koho sa vzťahuje povinnosť viesť dokumentáciu
 • Povinný obsah dokumentácie
 • Transakcie významného charakteru – rozlišovacie kritériá
 • Ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu
 • Identifikácia daňovníka, závislých osôb a nadnárodnej skupiny
 • Zdroje informácií o porovnateľných nezávislých transakciách
 • Typy transakcií a ich špecifiká
 • Analýza porovnateľnosti a jej časti
 • Rozlišovanie subjektov podľa ich funkčného a rizikového profilu
 • Princíp uplatňovania metód transferového oceňovania
 • Výber najvhodnejšej metódy s ohľadom na okolnosti prípadu

Ukážka