Transferové oceňovanie: Prehľad právnej úpravy (videoškolenie)

Videoškolením lektor nadväzuje na predchádzajúcu problematiku Transferového oceňovania - Úvod do problematiky, pričom sa bližšie špeficikuje na klasifikáciu a charakteristiku prameňov práva, ktoré ...

Rok vydania
5/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
36 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Transferové oceňovanie: Prehľad právnej úpravy (videoškolenie)

Videoškolením lektor nadväzuje na predchádzajúcu problematiku Transferového oceňovania - Úvod do problematiky, pričom sa bližšie špeficikuje na klasifikáciu a charakteristiku prameňov práva, ktoré súvisia s vnútroštátnym daňovým právom.
Podrobne popisuje vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá pozostáva z Ústavy SR (č.460/1992 Z.z.), Zákona o dani z príjmov (č.595/2003 Z.z.), Daňový poriadok (č.563/2009 Z.z.) a Zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (č.442/2012 Z.z.). Videoprednáška je ďalším pokračovaním rozsiahlej série videovzdelávania v oblasti Transferového oceňovania, ktorá poskytuje ďalší priestor na výklad Medzinárodného práva a práva Európskej únie, ktoré je jej ďalším pokračovaním.