Transferové oceňovanie: závislé osoby a kontrolovaná transakcia

V ďalšom pokračovaní videoprednášok z transferového oceňovania lektor vysvetľuje osobnú pôsobnosť vo vzťahu k zahraničným závislým osobám a tuzemským závislým osobám. Vysvetľuje kombinácie foriem ...

Rok vydania
6/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
63 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Transferové oceňovanie: závislé osoby a kontrolovaná transakcia

V ďalšom pokračovaní videoprednášok z transferového oceňovania lektor vysvetľuje osobnú pôsobnosť vo vzťahu k zahraničným závislým osobám a tuzemským závislým osobám. Vysvetľuje kombinácie foriem závislosti a poukazuje na najčastejšie chyby pri formálnej dokumentácií transferového oceňovania a interpretácií vzťahov závislých osôb.
  • Transferové oceňovanie: Závislé osoby

  • Zmluvy o zamedzaní dvojitého zdanenia 

  • Zákon o dani z príjmov

  • Osobná pôsobnosť – blízke osoby

  • Osobná pôsobnosť – ekonomicky prepojené osoby

  • Osobná pôsobnosť personálne prepojené osoby

  • Osobná pôsobnosť – inak prepojené osoby 

  • Kontrolovaná transakcia
Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.