Trestný poriadok – veľký komentár, 2. aktualizovane vydanie

Online

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016

ISBN
978-80-8155-021-8
Rok vydania
2015
Počet strán
956
Väzba
tvrdá väzba
Vydanie
druhé
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Jozef Čentéš a kolektív
Bez DPH S DPH
Trestný poriadok – veľký komentár, 2. vydanie tlačená publikácia 70,00 € 77,00 €
Trestný poriadok – veľký komentár (online verzia)

Trestný poriadok – veľký komentár, 2. aktualizovane vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016
Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku. Prednosťou tohto diela je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve procesnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.


Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného poriadku poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax.


Pokiaľ ide o systematiku spracovania komentára, k jednotlivým ustanoveniam zákona sa uvádza:


  • súvisiace medzinárodné zmluvy a predpisy EÚ, súvisiace právne predpisy SR, súvisiace ustanovenia, vzťah k iným ustanoveniam,
  • komentár,
  • judikatúra.

Dielo má všetky predpoklady stať sa publikáciou, ktorá bude obohatením trestnoprávnej teórie i praxe orgánov činných v trestnom konaní a justície