Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Lektor Martin Tužinský sa vo videoškolení rozoberá účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016.

Rok vydania
12/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
124 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Lektor Martin Tužinský sa vo videoškolení rozoberá účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016.
  • Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
  • Účtovná závierka
  • Postup pri zostavení ÚZ
  • Závierkové účtovné prípady
  • Opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
  • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  • Zásoby
  • Podsúvahová evidenciaSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.